AboutThe Client
  • ارتقاء سطح کیفیت علوم آزمایشگاهی.
  • کسب رضایتمندی بیماران با ارائه خدمات مطلوب.
  • ارائه کلیه آزمایشهای مورد نیاز بیماران با کیفیت مطلوب.
  • بالا بردن کیفیت تشخیص پزشکی جهت درمان اختصاصی بیماران.
  • راه اندازی تستهای تخصصی مورد نیاز پزشکان جهت ارتقاء تشخیص بالینی.
  • عقد قرارداد با کلیه واحدهای بهداشتی درمانی، شرکتها و کارخانجات.
  • استفاده از جدیدترین تجهیزات جهت بالا بردن کیفیت نتایج.
  • همکاری در پروژه های تحقیقاتی با مشارکت مالی.

 

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در علوم آزمایشگاهی و تخصصی شدن شاخه های مختلف آن، درحال حاضر، هدایت آزمایشگاه توسط یک تیم از متخصصین رشته های مختلف این علوم ضروری به نظرمیرسد. این آزمایشگاه درفضایی حدود ۵۰۰ مترمربع خاص آزمایشگاه تشخیص طبی ایجاد شده است. در ایجاد این فضا سعی شده با درنظر گرفتن استانداردهای موجود، فضایی جذاب و دلنشین برای پرسنل و مراجعین محترم فراهم گردد.

آزمایشگاه پردیس دارای بخشهای آزمایشگاهی ژنتیک، هماتولوژی، سرولوژی، میکربیولوژی، بیوشیمی، ایمونولوژی و پاتولوژی می باشد. در این بخشها علاوه برارائه خدمات روتین آزمایشگاهی، آزمایشات تخصصی متعددی رانیزارائه می شود. جهت تامین این هدف از یک کادر فنی مجرب استفاده شده و در حال حاضر بالغ بر ۵۰ نفر نیروی دانشگاهی با مدارج تحصیلی مختلف شامل کاردان علوم آزمایشگاهی، کارشناس، کارشناس ارشد، دکترای علوم آزمایشگاهی و دکترای تخصصی، در این مرکز مشغول بکار هستند. این افراد دوره های متعددی در ارتباط با رشته های تخصصی خود در داخل و خارج از کشور گذرانده اند تا در ارائه خدمات بهتر به بیماران گرامی، کارآمد باشند.

جهت تحقق هدف موسسین پردیس در ارائه خدمات اختصاصی با کیفیت مطلوب، سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش تجهیزات آزمایشگاه شده و بدیهی است که جهت ارائه خدمات با کیفیت مطلوب، علاوه بر نیاز به تجهیزات خوب و نیروی مجرب نقش مواد مصرفی و کیتهای مورد استفاده از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. مهمترین شاخص در انتخاب کیتهای آزمایشگاهی در این آزمایشگاه، کیفیت مطلوب آنها بوده و جهت تحقق این هدف، بعضی از کیتها بطور مستقیم از کمپانی های خارج از کشور خریداری می شوند. استفاده از سیستم Vacutainer جهت نمونه گیری، لوله ها و سایر وسایل یکبار مصرف در آزمایشگاه کمک زیادی به ارتقاء کیفیت نموده است.

یکی از بخشهای فعال آزمایشگاه پردیس بخش کنترل کیفیت می باشد. کنترل کیفیت به روشهای کشوری، بین آزمایشگاهی و داخل آزمایشگاهی انجام می گیرد. برای اولین بار سیستم کنترل کیفی بین آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه پردیس در شهر مشهد راه اندازی شد. در این سیستم آزمایشگاههای مختلف نتایج تستهای خود را با یکدیگر مقایسه می نمایند. در سیستم کنترل کیفیت داخل آزمایشگاهی، علاوه بر روش روتین، از روش Blind Quality Control استفاده می شود.


pardislab